Nhận thêm 50% thắng cược xâu tại eFootball 188Bet - Ưu đãi hấp dẫn

Cơ hội nhận thêm lên đến 88,000,000 VNĐ hoặc 3,800 USD hàng ngày khi đặt cược xâu tại eFootball, chỉ có tại 188Bet.

Truy cập liên kết 188bet dưới đây để tham gia chương trình khuyến mãi.

Liên kết 1
Liên kết 2
Liên kết 3
Liên kết 4

Thăng thêm đến 50% cược xâu tại eFootball 188Bet

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2020 11:00 SA (GMT+7) đến ngày 01/12/2020 10:59 SA (GMT+7)

Cách thức tham gia và cơ cấu giải thưởng

 1. Cược xâu phải được đặt cho ba (3) trận đấu hoặc nhiều lựa chọn hơn tại eFootball (mỗi lựa chọn có tỷ lệ thấp nhất là 1.75 đối với cược Euro hoặc 0.75 đối với cược Châu Á);
 2. Tiền thưởng lên tới 88,000,000 VND hoặc 3,800 USD dựa trên số tiền thắng cược của Cược Hợp Lệ (không bao gồm tiền cược), như bảng thống kê bên dưới:
 3. Cược Xâu

  Phần Trăm Thắng Thêm

  Tiền Thưởng
  Tối Đa/Mã Cược

  Yêu Cầu Đặt Cược

  Xâu 3 x 1

  3%

  8,000,000 VND hoặc 345 USD

  1 lần tại sản phẩm 188BET

  Xâu 4 x 1

  5%

  18,000,000 VND hoặc 780 USD

  Xâu 5 x 1

  8%

  28,000,000 VND hoặc 1,210 USD

  Xâu 6 x 1

  12%

  38,000,000 VND hoặc 1,640 USD

  Xâu 7 x 1

  18%

  48,000,000 VND hoặc 2,075 USD

  Xâu 8 x 1

  25%

  58,000,000 VND hoặc 2,510 USD

  Xâu 9 x 1

  35%

  68,000,000 VND hoặc 2,940 USD

  Xâu 10 x 1

  50%

  88,000,000 VND hoặc 3,800 USD

 4. Để đăng ký nhận Tiền Thưởng, Thành Viên W88 Hợp Lệ cần phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 SA (GMT+7) ngày 04/12/2020;
 5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất một (1) lần Tiền Thưởng cho mỗi Mã Cược Hợp Lệ và một (1) lần Tiền Thưởng trong một Ngày Khuyến Mãi 188bet;
 6. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh đều được áp dụng.

Điều kiện và điều khoản

  1. Thắng Thêm Lên Đến 50% Cược Xâu Tại eFootball! sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2020 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 01/12/2020 10:59 AM (GMT+7)
  2. Thời Gian Khuyến Mãi kéo dài 30 ngày, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM ngày tiếp theo (GMT+7)
  3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   1. Chỉ chấp nhận đăng ký với Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD
   2. Đặt cược thành công ít nhất 1 cược xâu cho ba (3) trận đấu hoặc nhiều lựa chọn hơn tại eFootball (với mỗi lựa chọn có tỷ lệ tối thiểu là 1.75 đối với cược Euro hoặc 0.75 đối với cược Châu Á) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi
   3. Chỉ cược xâu được đặt tại eFootball trong Ngày Khuyến Mãi có kết quả thắng là hợp lệ. Mọi vé cược hòa, cược thua, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một trận đấu sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
  4. Dựa trên việc đáp ứng đủ các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một lần thưởng dựa trên Số tiền thắng cược của Cược Hợp Lệ (không bao gồm tiền cược), như bảng bên dưới:

Cược Xâu

Phần Trăm Thắng Thêm

Tiền Thưởng
Tối Đa/Mã Cược

Yêu Cầu Đặt Cược

Xâu 3 x 1

3%

8,000,000 VND hoặc 345 USD

1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố

Xâu 4 x 1

5%

18,000,000 VND hoặc 780 USD

Xâu 5 x 1

8%

28,000,000 VND hoặc 1,210 USD

Xâu 6 x 1

12%

38,000,000 VND hoặc 1,640 USD